Kanzlei für Markenrecht
中國FRENDE

联系我们

您可以通过以下地址获得Greyhills律师事务所的详细信息:

Cologne
Greyhills Rechtsanwaelte
Aachener Str. 1
D-50674 Cologne
T: +49 (0)221 – 7 888 60 – 0
F: +49 (0)221 – 7 888 60 – 10

Berlin
Greyhills Rechtsanwaelte
Nollendorfstr. 27
D-10777 Berlin
T: +49 (0)30 – 8020870 – 30
F: +49 (0)30 – 8020870 – 40

E-mail: contact@greyhills.eu
Website: www.greyhills.eu

科隆
Greyhills 律师事务所
地址:德国科隆Aachener街1号
邮编:50674
电话: +49 (0)221 – 7 888 60 – 0
真: +49 (0)221 – 7 888 60 – 10

柏林
Greyhills 律师事务所
地址:德国柏林Nollendorf街27号
邮编:10777
电话: +49 (0)30 – 8020870 – 30
真: +49 (0)30 – 8020870 – 40

电子邮件: contact@greyhills.eu
网址: www.greyhills.eu